Kullanma Talimatları

Amniyosentez İğnesi

1. Amniyotik sıvı aspirasyon amaçlı kullanılır. 2. Hastaya ayrıntılı bir ultrason yaparak fetüsün uterus içindeki pozisyonunu tespit ediniz ve haritasını çıkarınız. 3. Hastayı aseptik teknik kullanarak hazırlayınız ve işlem süresince hastanın uygun pozisyonda kalmasını sağlayınız. 4. Ambalajı steril teknik kullanarak açınız.

Chiba İğnesi

1. Aspirasyon amaçlı kullanılır. 2. Ambalajı steril teknik kullanarak açınız. 3. Chiba iğne uç koruyucusunu çıkararak iğneyi, iğne ucunu, iğne gövdesini kontrol ederek hasar görmemiş olduğundan emin olunuz. 4. Chiba iğne stiletini geri çekip yeniden yerleştirerek rahat hareket ettiğini teyit ediniz.

Kaudal İğne

1. Kaudal bölgede anestezi amaçlı kullanılır. 2. Ambalajı steril teknik kullanarak açınız. 3. Ponksiyon yapılacak bölgeyi standart pratiğe göre işleme hazırlayınız. 4. iğne uç koruyucusunu çıkararak iğne ucunu ve gövdesini kontrol ediniz ve hiçbir şekilde hasar görmediğinden emin olunuz.

Epi-jet Otomatik Direnç Kayıplı Enjektör

1. Epi-Jet® Otomatik Direnç Kayıplı Enjektör, sıvı veya hava yöntemi ile Epidural boşluğun tespiti için kullanılır. 2. Ambalajı steril teknik kullanarak açınız. NOT: Epi-Jet® enjektörün pistonunda 2 ayrı kilit noktası olup, 4cc veya 6cc sıvı veya hava çekilebilir. 3. Tercih edilen miktarda sıvı veya hava çektikten sonra pistonu saat yönünde çevirerek kilitlenmesini sağlayınız.

Epidural İğne

1. Epidural anestezi amaçlı kullanılır. 2. Ambalajı steril teknik kullanarak açınız. 3. İğne uç koruyucusunu çıkararak iğne ucunu ve gövdesini kontrol ediniz ve hiçbir şekilde hasar görmediğinden emin olunuz. 4. Epidural iğne stiletini geri çekip yeniden yerleştirerek rahat hareket ettiğini teyit ediniz.

Epidural Set

1. Ambalajı steril teknik kullanarak açınız. Kateteri yerleştirmeden önce lateral deliklerin açık olup olmadığını kontrol ediniz. Bu kontrolü gerçekleştirmek için kateteri konektöre monte edip içinden sıvı geçirebilirsiniz. 2. Epidural iğne uç koruyucusunu çıkartarak iğne ucunu ve gövdesini inceleyiniz ve hasar görmemiş olduğundan emin olunuz. 3. Epidural iğne stiletini geri çekip yeniden yerleştirerek rahat hareket ettiğini teyit ediniz. 4. Ponksiyon yapılacak bölgeyi standart pratiğe göre aseptik teknik ve lokal anestezi ile işleme hazırlayınız.

Kemik İliği Biyopsi İğnesi

1. Hastayı aseptik teknik ile işlem için hazırlayınız ve işlem süresince hastanın uygun pozisyonda kalmasını sağlayınız. 2. Ambalajı steril teknik kullanarak açınız. 3. iğne uç koruyucusunu çıkartarak iğne ucunu ve gövdesini inceleyiniz ve hasar görmemiş olduğundan emin olunuz. 4. iğne stiletini geri çekip yeniden yerleştirerek rahat hareket ettiğini teyit ediniz.

Manuel Giyotin Biyopsi İğnesi

1. Yumuşak doku biyopsi amaçlı kullanılır. 2. Hastayı işlem için hazırlayınız ve işlem süresince hastanın aynı pozisyonda kalmasını sağlayınız. 3. Ambalajı steril teknik kullanarak açınız.

RİA

GENEL BİLGİLER * Gebeliği önleyici doğum kontrol yöntemidir. * Her bir Bakır T 380A’nın dikey kolunda 176 mg. ( + - %5) bakır tel mevcuttur. Buna ek olarak her bir yatay kolda 70 mg. ( + - %5) bakır içeren bakır manşet bulunur. Cihazın üzerinde bulunan bakırın toplam yüzey alanı 380 mm2 (+ - 10 mm2 )dir. RİA’nın anma uzunluğu 36 mm’den daha uzun, anma genişliği 32 mm’den daha geniş değildir.

Seldinger (Anjiyografi) İğne

1. Hastayı işlem için hazırlayınız ve işlem süresince hastanın uygun pozisyonda kalmasını sağlayınız. 2. Ambalajı steril teknik kullanarak açınız. 3. iğne uç koruyucusunu çıkartarak iğne ucunu ve gövdesini inceleyiniz ve hasar görmemiş olduğundan emin olunuz. 4. iğne üzerinde stilet mevcutsa stileti geri çekip yeniden yerleştirerek rahat hareket ettiğini teyit ediniz.