NRFit'i Biliyor musunuz?

ISO 80369-6'nın uygulanmasına ilişkin durum bildirgesi

Nöroaksiyel  prosedürler için konektörler (NRFitTM)

Rejyonel Anestezi alanında, Luer bağlantı, enjekör, kanül, boru ve diğer aksesuarların bağlantısı için standart olarak kullanılmaktadır. Bugünkü noktada ise,Luer bağlantısı tıbbi ve  klinik uygulamalarda evrensel bir bağlantı modeli haline gelmiştir

İlaç ve infüzyon uygulamalarında, hatalı ve birbiriyle ilgisi olmayan bağlantı ve rutların kullanılması nedeniyle, ölüm ile sonuçlanan vaka sayılarındaki artış, Luer konektörlerin yaygın şekilde kullanılması risklerinin tartışılmasına yol açmıştır. Dünya Sağlık Örgütü’nün(WHO) 2007'de, yanlış bağlantı riskini bir hasta riski olarak tespit etmesi ile birlikte , farklı tıbbi uygulamalarda kullanılan konektörlerin tanımı üzerine daha ileri çalışmalar, ISO Teknik Komitesi(,/ TC 210 / JWG 4)’ne aktarılmıştır.

Çalışmalar sonucunda ISO,  alternatif tıbbi bağlantı türlerinin ilk taslaklarını içeren ,  ISO 80369 standart serisini yayınlamış,bu standart serisinin Nöroaksiyel uygulamalar için konektör özelliklerini tanımlayan 80369-6 serisinin nihai versiyonu ise Mart 2016’da kabul edilmiştir. ISO tanımına göre , ‘’Nöroaksiyel Uygulama Alanları’’ aşağıdakileri kapsamakta olup, uygulamada kullanılan konektörler NRFit Ô olarak anılacaktır :

 • Omurga, intratekal veya subaraknoid boşluğa, beyin ventriküllerine ve epi-, ekstra- veya peri-dural boşluğa rejyonel anestezi prosedürleri,
 • Beyin omurilik sıvısının terapötik veya teşhis amaçlı olarak izlenmesi veya çıkarılması,
 • Pleksus blokları, branşpleksus blokları ve tek periferik sinir blokları,
 • Yaraların lokal anestetik ajanlarla sürekli infüzyonu .

Rejyonel anestezi ürünlerinde lider ve hasta güvenliğinin önemli bir savunucusu olan egemen® uluslararası standartlara uyum ve NRFit konektörlü ürünlerin kullanımına  geçilmesi için  aktif bir rol almaya hazırdır. Bu süreçte, rejyonel  anestezi prosedürlerinin kesintiye uğramaması için , mevcut ürün portföyümüz ,tüm bileşenleri kapsayacak şekilde genişletilecektir.Dönüşüm planlamasına dahil edilen ürün gruplarımız;

 • Spinal iğne hublarımız(Spinal Quincke, Spinal Pencil Point, Spinal Autro-com)
 • Epidural iğne hublarımız(Tuohy İğne)
 • Kaudal iğne hublarımız
 • Epidural filtre(EPİFİT)
 • Katater konektörü(Tuohy Burst)
 • Direnç kayıplı enjektör(EPİJET ve EPİLOR)
 • İlaç aspirasyon kanülü

NRFit Ô hakkında, uzmanlarımızı ve sağlık çalışanlarını bilgilendirmek amacıyla ‘’Uyum Programı’’ başlatılmıştır. Bu program,  ürünlerimizde yapılacak tasarım değişiklikleri, bu değişikliklerin ürün portföyümüzdeki  etkileri ve piyasaya aşamalı olarak sunumu için oluşturulan aksiyon planından oluşmaktadır.

‘‘Uyum Programı’’ hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için  satış temsilcilerimiz ve şirket içi personelimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

E-mail: info@egemen.com.tr 

Saygılarımızla,

Geri Dön