NRFit Enjektörlerimiz

Rejyonel Anestezi alanında, Luer bağlantı, enjekör, kanül, boru ve diğer aksesuarların bağlantısı için standart olarak kullanılmaktadır. Bugünkü noktada ise,Luer bağlantısı tıbbi ve klinik uygulamalarda evrensel bir bağlantı modeli haline gelmiştir İlaç ve infüzyon uygulamalarında, hatalı ve birbiriyle ilgisi olmayan bağlantı ve rutların kullanılması nedeniyle, ölüm ile sonuçlanan vaka sayılarındaki artış, Luer konektörlerin yaygın şekilde kullanılması risklerinin tartışılmasına yol açmıştır.

Dünya Sağlık Örgütü’nün(WHO) 2007'de, yanlış bağlantı riskini bir hasta riski olarak tespit etmesi ile birlikte, farklı tıbbi uygulamalarda kullanılan konektörlerin tanımı üzerine daha ileri çalışmalar, ISO Teknik Komitesi (,/ TC 210 / JWG 4)’ne aktarılmıştır. Çalışmalar sonucunda ISO, alternatif tıbbi bağlantı türlerinin ilk taslaklarını içeren, ISO 80369 standart serisini yayınlamış,bu standart serisinin Nöroaksiyel uygulamalar için konektör özelliklerini tanımlayan 80369-6 serisinin nihai versiyonu ise Mart 2016’da kabul edilmiştir. ISO tanımına göre , ‘’Nöroaksiyel Uygulama Alanları’’ aşağıdakileri kapsamakta olup, uygulamada kullanılan konektörler NRFit Ô olarak anılacaktır

  • Sosyal Medyada Biz